Sme certifikovaný partner spoločnosti Google.

 

História

Františkova huta  je technická pamiatka, ruina továrenskej haly železiarne (železnej huty) z roku 1836. Nachádza sa na Orave v katastrálnom území obce Nižná, približne 2 km juhovýchodne od centra obce Podbiel pri ceste II/584 v doline Studeného potoka smerom na Zuberec.

Budova je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Ide o pôvodne klasicistickú továrenskú budovu s trojosovým rizalitom. Zachovaná je klasicistická fasáda, obvodové múry, vysoká pec, prívodný a odpadový kanál, hámor, dúchadlová komora, halda železnej rudy (za budovou).